ЖАШАА

Монгол гэрийн дөрвөлжин нүдтэй хаалга: жашаа хаалга (дөрвөлжин цонх, гэгээвчтэй хаалга) - Түүний дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

жашаа хаалга дөрвөлжин цонх, гэгээвчтэй хаалга