ЖАЦ II:

жац давс (далайн хаданд ургадаг, шил мэт тунгалаг, эмд ордог, үнэргүй зөөлөн давс).

Ижил үг:

ЖАЦ I