ЖАС I

Сүм, дуган, хурал номын сан хөмрөг, мал хөрөнгө эрхлэх газар, хийдийн аж ахуй - Жас хамаг малаа авч явчихаар дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., жасын мал (сангийн данстай мал); жасын нярав (аж ахуй, сангийн нярав), жасын сан (аж ахуй), жасын татвар [хуучирсан] (жасад тушаах алба), их жас (хийдийн гол сан хөмрөг); жас жав хоршоо (хийдийн хөрөнгө зоорь, аж ахуй, сан хөмрөг) - Хийдийн жас жавын сангаас гурил будаа, ааруул ээзгий, шар тос цуглуулан авч хүнсний бэлтгэлтэй боллоо. Л.Түдэв. Уулын үер., жас жаган [хоршоо] (сүм хийдийн хүнс зоорь, гал тогоо).

жасын мал сангийн данстай мал
жасын нярав аж ахуй, сангийн нярав
жасын сан аж ахуй
жасын татвар жасад тушаах алба
их жас хийдийн гол сан хөмрөг
жас жав хийдийн хөрөнгө зоорь, аж ахуй, сан хөмрөг
жас жаган сүм хийдийн хүнс зоорь, гал тогоо
Ижил үг:

ЖАС II: