ЖАСАА I
/ хуучирсан /

1. Жилээс доош тогтмол хугацаагаар ээлж халалцан гүйцэтгэх албан үүрэг биед тохиолдох удаа: жасаа дэлгэрэнгүй... (тохиолдсон жасаа ёсоор албан үүргээ хүлээж авах), жасаа орох (ээлжийн албанд томилогдох), жасаа суух (ээлжийн албыг хаших), жасаа халагдах (ээлжийн алба солигдох);


2. Тогтмол хугацаагаар ээлж халалцан гүйцэтгэх албан байгууллага - Өчүүхэн би хошуу тамгын жасаандаа найман ханатай улаан халзтай цагаан гэр дэлгэрэнгүй.... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., аймгийн жасаа (тухайн аймгаа төлөөлөн төвд суугаа жасаа), дагийн жасаа [хуучирсан] (дарга, даамал тэргүүтний ээлжээр албан үүрэг гүйцэтгэх газар), суурин жасаа (нийслэлд бүхий аймгийн жасаа), жанжин жасаа (харьяат хошуунаас аймагт суугаа жасаа), жасааны түшмэл (жасаанд алба гүйцэтгэж буй түшмэл) - Сонгууль болтол Лу гүний хошуу тамгын жасааны түшмэлээр Гончигийг томилж үлдээв. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;

3. Заншил болсон тогтмол үйл ажиллагаа: жасаа тогтох (хэв заншил тогтох);
4. Тогтсон, хэвшсэн заншил.

жасаа авах тохиолдсон жасаа ёсоор албан үүргээ хүлээж авах
жасаа орох ээлжийн албанд томилогдох
жасаа суух ээлжийн албыг хаших
жасаа халагдах ээлжийн алба солигдох
аймгийн жасаа тухайн аймгаа төлөөлөн төвд суугаа жасаа
дагийн жасаа дарга, даамал тэргүүтний ээлжээр албан үүрэг гүйцэтгэх газар
суурин жасаа нийслэлд бүхий аймгийн жасаа
жанжин жасаа харьяат хошуунаас аймагт суугаа жасаа
жасааны түшмэл жасаанд алба гүйцэтгэж буй түшмэл
жасаа тогтох хэв заншил тогтох
Ижил үг:

ЖАСАА II