ЖАС II:

жас хийх (а. Хулгана, зурам, голио мэтийн амьтны огцом чанга дуугарах; б. Юмны жирс хийн харагдах; в. дэлгэрэнгүй...

жас хийх а. Хулгана, зурам, голио мэтийн амьтны огцом чанга дуугарах; б. Юмны жирс хийн харагдах; в. Биеийн ямар нэг газар гэнэт огцом өвдөх байдал
хуруу жас хийх хуруу гэнэт хатгах мэт өвдөх
жас хийтэл хазах гэнэт өвдтөл хазах
Ижил үг:

ЖАС I