ЖАРГА
/ амьтан /

Нарийн урт биетэй, том хайрстай, толгой охор бөгөөд өргөн, нурууны хоёр хажуу хөхөвтөр хар, хэвлий цайвар, нуруундаа дэлгэрэнгүй...

жарга барих унтах