ЖАН II
/ хуучирсан /

Ялтныг занчих зэвсэг, нэг үзүүр нь өргөн, нөгөө нь нарийн, нэг метр орчим мод: жан тавих (жангаар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАН I

ЖАН III

ЖАН IV

ЖАН V

ЖАН VI

ЖАН VII

ЖАН VIII