ЖАДАЙХ I

1. Юм бариу давчуу байдалтай болох, хавчих;


2. Хувцас багадах, богинодох: дээл жадайх (дээл нь багадах), жадайж харагдах (бариу, давч харагдах).

дээл жадайх дээл нь багадах
жадайж харагдах бариу, давч харагдах
Ижил үг:

ЖАДАЙХ II