ЖАВХАЛЗУУР

Хурдан шаламгай: жавхалзуур хүүхэд (гялтгануур хүүхэд), жавхалзуур хүүхэн (хурдан дэлгэрэнгүй...

жавхалзуур хүүхэд гялтгануур хүүхэд
жавхалзуур хүүхэн хурдан түргэн хүүхэн, ажилч хүүүхэн