жавхалзуур хүүхэн
хурдан түргэн хүүхэн, ажилч хүүүхэн