ЖАВАРТАЙХАН

Нэлээд жавар бүхий; салхитай хүйтэн - Өвлийн хүйтэнд өглөөний жавартайхан агаарт халууцсан дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.