ЖАВАРЛАГ II

1. Жавхаалаг, золбоотой;


2. [шилжсэн] Нүдэнд хүйтэн царай төрх: жаварлаг төрх  (зэвүүн царай төрх).

Ижил үг:

ЖАВАРЛАГ I