ЖААЗЛУУЛАХ II

Гологдох, заазлуулах.

Ижил үг:

ЖААЗЛУУЛАХ I