ЖААЗЛУУЛАХ I

Жаазанд хийлгэх: зураг жаазлуулах (зургийг гуунд хийлгэх).

Ижил үг:

ЖААЗЛУУЛАХ II