ЖААЗАТ

1. Жаазалсан, жаазанд хийсэн: жаазат зураг хөрөг (хүрээт жааз бүхий зураг хөрөг);


2. Сараалжин, сараалжилсан: жаазат антен (төмөр утас ороосон, дөрөв, зургаан ирмэгт сараалжин антен; жаазан антен), жаазат дэлгэрэнгүй... (дөрвөлжин углуурга, ухмал дөрвөлжин суурь), жаазат гэр (дөрвөлжин зуувгар гэр, дөрвөлжин ухмал гуу, дөрвөлжин ухмал хүрээ), жаазат хутгуур (сараалжин хутгуур).

жаазат зураг хөрөг хүрээт жааз бүхий зураг хөрөг
жаазат антен төмөр утас ороосон, дөрөв, зургаан ирмэгт сараалжин антен жаазан антен
жаазат бөхлүүр дөрвөлжин углуурга, ухмал дөрвөлжин суурь
жаазат гэр дөрвөлжин зуувгар гэр, дөрвөлжин ухмал гуу, дөрвөлжин ухмал хүрээ
жаазат хутгуур сараалжин хутгуур