жаазат бөхлүүр
дөрвөлжин углуурга, ухмал дөрвөлжин суурь