ЖААЗЛАХ I

1. Зураг хөрөг зэрэг юмыг гуу, хүрээнд хийх; жаазанд суулгах: жаазлан тавих (гуунд хийн тавих) - дэлгэрэнгүй...


2. Жааз хийх, жаазтай болгох, жаазлан суулгах - Тэр нь хаалганы хоёр хатавч, тотго босгыг холбож, жаазлан суулгах ажил билээ. дэлгэрэнгүй...

жаазлан тавих гуунд хийн тавих
жаазалсан зураг гуунд хийсэн зураг
зураг жаазлах зургийг тусгай хүрээ, гуунд хийх
Ижил үг:

ЖААЗЛАХ II