ЁРЛОХ

Сайн муу юмны ёр урьдаас сэрэгдэх, мэдрэгдэх, зөгнөгдөх: мууг ёрлох (муу муухайг зөгнөх), дэлгэрэнгүй...

мууг ёрлох муу муухайг зөгнөх
сайныг ёрлох сайн сайхныг зөгнөх