ЁРООЛ

1. Хөндий юмны амсрын нөгөө битүү тал: авдрын ёроол (авдрын доод суурь, авдрын шал), аяганы дэлгэрэнгүй... (аяганы доод тал), данхны ёроол (данхны дотор суурь хэсэг) - Буурин дээр гагцхүү гар буу нь он жилийг элээн хээр хэвтсэн мэт хөхөлбөр тортог суун ган нь арилж уяраад үлдсэн гэх бөгөөд авдар байсан газарт алт мөнгөн цөгц хайлж данхны ёроол мэт хавтгай юм болоод шороо чулуутай барьцалдан царцсан байв. С. Товуудорж. Цөгцний дууль., нүдний ёроол (нүдний хүүхэн харааны эсрэг талын доторх талбай), уутны ёроол (уутны мухар)- Хоол хүнс барагдаж уутны ёроол гүвэвч гурван гамбираас хэтэрсэнгүй. А. Шартолгой. Хязгааргүйн чанад., хувингийн ёроол (хувингийн дотор талын доод хэсэг) - Тэр хувингийн ёроол нь халуун, ээдэмтэйгээ байлаа. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., ёроолыг нь ухах (уг адаг, мухрыг нь ухах);


2. Уулын хажуу бэл: уулын ёроол (уулын бэл, тэгш газартай залгах хэсэг) - Найманы Идэр товын цэрэг урид хүрч ирээд тайзугийн дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар;

3. Хад чулуу, мод бут, ургамал зэргийн доод тал, хөрсөнд шургах хэсэг - Болжмор шувуу харцагаас дутааж, бутын ёроолд шургавал бут түүнийг хамгаалж дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., модны ёроол (мод газарт шургасан хэсэг), хадны ёроол (хадны газраас цухуйсан хэсэг) - Азарга хүр хадны зүүн ёроол руу гулган тэшин буулаа. З.Баттулга. Уяхан замбуутив; 3. Нуур далай, гол мөрөн, худгийн усны доод талын газартай золгож байгаа доод хэсэг: далайн ёроол (далайн ул) - Аз болоход далайн ёроол руу живэн орж... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., нуурын ёроол (нуурын доод гадаргуу), худгийн ёроол (худгийн мухар) - Ширгэсэн худгийн ёроол шиг нүдэнд нь нулимс гялтганана. Н. Ганхуяг. Тогоруу өдөөрөө уйлдаг., ёроолын мөстлөг (ёроолыг хамарсан мөстлөг), ёроолын амьтан (усны доод гадаргуу орчимд амьдардаг амьтад);
4. [шилжсэн] Ямар нэг асуудал, хэрэг зөрчил, заргын эх үүсвэр, язгуур үндэс: ёроолыг нь илрүүлэх (уг үзүүрээс нь барьж авах), дэлгэрэнгүй...
5. Тэрэгний хоёр хашлаганы хоорондох хэсэг: хашлаганы ёроол (хашлаганы шал, тэвшний шал).

авдрын ёроол авдрын доод суурь, авдрын шал
аяганы ёроол аяганы доод тал
данхны ёроол данхны дотор суурь хэсэг
нүдний ёроол нүдний хүүхэн харааны эсрэг талын доторх талбай
уутны ёроол уутны мухар
хувингийн ёроол хувингийн дотор талын доод хэсэг
ёроолыг нь ухах уг адаг, мухрыг нь ухах
уулын ёроол уулын бэл, тэгш газартай залгах хэсэг
модны ёроол мод газарт шургасан хэсэг
хадны ёроол хадны газраас цухуйсан хэсэг
далайн ёроол далайн ул
нуурын ёроол нуурын доод гадаргуу
худгийн ёроол худгийн мухар
ёроолын мөстлөг ёроолыг хамарсан мөстлөг
ёроолын амьтан усны доод гадаргуу орчимд амьдардаг амьтад
ёроолыг нь илрүүлэх уг үзүүрээс нь барьж авах
ёроолыг нь уудлах эх үүсвэрийг нь дэлгэн гаргах
хашлаганы ёроол хашлаганы шал, тэвшний шал