ЁРООЛЛОХ II

1. Ямар нэг юманд ёроол хийх: модон хувин ёрооллох (модон хувинд ёроол хийх, ёроолтой болгох);


2. Өндөр, урт юмны хажуугаар явах: ёрооллож явах (ёроол, хормойг барьж явах), байшин ёрооллох (байшингийн хажуугаар дэлгэрэнгүй...
модон хувин ёрооллох модон хувинд ёроол хийх, ёроолтой болгох
ёрооллож явах ёроол, хормойг барьж явах
байшин ёрооллох байшингийн хажуугаар ойр явах
гол ёрооллох голын ёроол дагуу явах
ус ёрооллох усны ёроол дагаж явах
Ижил үг:

ЁРООЛЛОХ I