ЁРООЛГҮЙ

1. Ёроол байхгүй, авдар сав зэргийн доод хэсэг нь байхгүй: ёроолгүй авдар (шалгүй, хөндий авдар), дэлгэрэнгүй...


2. Маш гүн, гүнзгий, хөлгүй - Ганга эрэг дээрээс ёроолгүй цүнхээлд хийсгэнэ үү, тэгж л мууг нь үзнэ. Б.Бааст. дэлгэрэнгүй... ёроолгүй далай (хөлгүй далай) - Бектас Айжаан хоёрт энэхүү амьдралын утга учир нь ёроолгүй далай мэт санагдавч чухамдаа түүний гүн ёроолд нь яаж нэвтэрч, хэрхэн туулж гарах арга ухааныг эс олно. Т. Султаан. Сүмбэр уулс., ёроолгүй нүх (маш гүнзгий нүх, там) - Хэрэв тэнгэрийн одод л дээр үгүйсэн бол орчлон гэгч угийн сохор харанхуй, ёроолгүй нүх мэт. Д. Намсрай. Тооройн төгөл., ёроолгүй ус (хөлгүй ус), ёроолгүй худаг (ёроол нь үл үзэгдэх гүн худаг);
3. [шилжсэн] Ой тогтоолт, ой ухаан муутай.

ёроолгүй авдар шалгүй, хөндий авдар
ёроолгүй сав а. Ёроол байхгүй сав; б. [шилжсэн] Идэж уухдаа ховдог, цадахаа мэдэхгүй
ёроолгүй хувин а. Ёроол хийгээгүй хоосон хувин; б. Багтаамж ихтэй хувин
ёроолгүй далай хөлгүй далай
ёроолгүй нүх маш гүнзгий нүх, там
ёроолгүй ус хөлгүй ус
ёроолгүй худаг ёроол нь үл үзэгдэх гүн худаг