ЁРОГ

Бүдүүн ширхэгтэй хөвөн, олс зэргээр нэхсэн арзгардуу бөс даавуу: ёрог бөс (бүдүүн ширхэгтэй бөс), дэлгэрэнгүй...

ёрог бөс бүдүүн ширхэгтэй бөс
ёрог бүс ёрог даавуугаар хийсэн бүс
ёрог нэхэх бүдүү ширхэгтэй хөвөн, олс зэргээр бөс нэхэх
ёрог цув бүдүүн ширхэгтэй хөвөн, олс зэргээр нэхсэн цув
ёрог даавуу а. Сулхан нэхээстэй даавуу; б. Хуучирч өгөршсөн даавуу
унадаг нь даага, өмсдөг нь ёрог өөрийгөө мэдэхгүй өрөөлтэй маргалддаг хүнийг хэлсэн үг