ЁРОЛХУУ

1. Хийсэн жаал жуул юмаараа түрээ барин хойргоших зан: ёролхуу хүн (хойргоших, ихэрхэх зантай хүн);


2. Ёрч зантай; ёрломтгой, зөгнөмтгий.