ЁРДГОР

1. Бусдаас өндөр, урт шооргор - Ёрдгор төмөр тэргүүтнийг үзэхдээ... Н.Банзрагч. Зам., ёрдгор орой (доёийсон өндөр толгой), ёрдгор үзүүр (урт нарийн үзүүр), ёрдгор хад (бусдаас даяийж гарсан хад);


2. Хэт туранхай, нарийныг үл таашаасан утга - Нэг л их өндөр ёрдгор биетэй хүн байлаа. З.Баттулга. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Ганц бие; ёрдгор толгой (ганц бие) - Би чинь ганц ёрдгор толгой шүү дээ. дэлгэрэнгүй...

ёрдгор орой доёийсон өндөр толгой
ёрдгор үзүүр урт нарийн үзүүр
ёрдгор хад бусдаас даяийж гарсан хад
ёрдгор толгой ганц бие