ЁРДОХ

1. Ёрлох, ямар нэг муу үйлийг урьдаас зөгнөх: муу ёрдох (муу муухай зүйлийг зөгнөн хүсэх);


2. Бэлгэ дэмбэрэлгүй үг хэлэх.

муу ёрдох муу муухай зүйлийг зөгнөн хүсэх