ЁОЗООРОО
/ яриа /

Янзаараа, байдлаараа: энэ ёозоороо (энэ байдлаараа) - Энэ ёозоороо бол чи ч ямар бол доо. дэлгэрэнгүй...

энэ ёозоороо энэ байдлаараа
ёоз ёозоороо янз янзаараа, төрөл төрлөөрөө