ЁНШГОЙ
/ түүх /

Өрлөг жанжин: ёншгой толгойт зоос (хятадын жанжны дүрс бүхий зоос) - Луут таяг, ёншгой, хэдэн дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг.