ЁНХГОНУУР

Ёнхгор зан байдалтай; хонхилзуур - Хонхилзсон, ёнхгонуур зантай хүн шүү. Б.Ринчен. Сандо амбан.