ЁНХИГОРДОХ

Дэндүү ёнхигор болох, ёнхигорын учир зохисгүйдэх.