ЁНХИЙХ

1. Туранхай өндөр болох: ёнхийсон биетэй (янхийсан биетэй);


2. Эцэж ядрах, цонхийж өтлөх: ёнхийсон царайтай (цонхийж цайсан царайтай) - Хүүгээсээ хойш эцэж турж, ёнхийгоод царай зүс дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

ёнхийсон биетэй янхийсан биетэй
ёнхийсон царайтай цонхийж цайсан царайтай
Ижил үг:

ЕНХИЙХ