ЁНХИГОР

Хүн, амьтны эцэнхий ясархаг, өндөр, том биетэй нь, ханхиал: ёнхигор ат (эцэнхий туранхай ат), дэлгэрэнгүй...

ёнхигор ат эцэнхий туранхай ат
ёнхигор биетэй өндөр туранхай биетэй
ёнхигор үнээ хэлхгэр үнээ
ёнхигор хөгшин янхигар биетэй хөгшин