ЁНХИГО :

ёнхиго хийх (ёнхигор юмны байн байн хөдлөх), ёнхиго ёнхиго хийн алхах (янхигар дэлгэрэнгүй...

ёнхиго хийх ёнхигор юмны байн байн хөдлөх
ёнхиго ёнхиго хийн алхах янхигар туранхай хүн, амьтны өцгөнөн алхах