ЁНХИВОЛЗОХ

Ёнхигор юмны үргэлжлэн хөдлөх: ёнхиволзсон амьтан (явигнасан, нийцгүй ааштай хүн) - Ёнхиволзсон дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай.