ЁЛТОЙХ

Гялайн үзэгдэх, голтойх: нар ёлтойх (нарны гэрэл бүүдгэр болох) - Нар гэрэл гэгээ муутай бүдэг дэлгэрэнгүй... Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., сар ёлтойх (сар үзэгдэх төдий гэрэлтэн харагдах).

нар ёлтойх нарны гэрэл бүүдгэр болох
сар ёлтойх сар үзэгдэх төдий гэрэлтэн харагдах