ЁЛТОЛЗУУЛАХ

Гэрлийг байн байн анивчуулах - Харин баярлачихсан янзтай нүдээ ёлтолзуулах нь их л эгдүүтэй харагдана. “Цог” сэтгүүл.