ЕРТӨНЦӨС

1. Гурван ертөнцийн хамгийн том ертөнц, хөвөө хязгааргүй дэлхий дахины ерөнхий нэр;


2. Тэнгэрийн эрхэс: гадаад ертөнцөс (дэлхийгээс бусад гараг, сансар, од эрхэс).