ер бусын хүн
гойд сонин зан араншинтай хүн, өвөрмөц амьдралтай хүн