ер бусын
онцгой, гойд, хачин жигтэй, тун гайхалтай, этгээд сонин