ЕВРОПОРХОХ

Дэндүү европ маяг гаргах, европ ёс үзүүлэх, түүгээрээ бахархах.