ЕВРОПОРХОГ

1. Европ байдалтай; европжуу: европорхог залуу (европ маягийн залуу);


2. Европ ёс заншил, үзэл бодлыг шүтэн дагасан: европорхог зантай (аливаад европын зан заншил, хэл соёлын үүднээс ханддаг
европорхог залуу европ маягийн залуу
европорхог зантай аливаад европын зан заншил, хэл соёлын үүднээс ханддаг зантай