ЕВАНГЕЛИ
/ шашин /

Христосын шашинтны гол судар библийн дөрвөн дэвтэр: евангели судар (библи судар) - Евангели дэлгэрэнгүй... Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт.