ЕВРЕЙРХҮҮ

Зан заншил, хэл соёл, төрх байдал тэргүүтнээрээ еврейчүүдтэй төстэй: еврейрхүү хувцас (жүүд маягийн дэлгэрэнгүй...

еврейрхүү хувцас жүүд маягийн хувцас
еврейрхүү царайтай хүү еврей хүн шиг царайтай хүү