ЕВРОПЖИХ

Зан заншил, соёл боловсрол тэргүүтнээрээ европ маягтай болох - Шинэ Делид барилга байдал баахан европжсон, албан дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., европжсон хүн (европ зан заншлыг дагах болсон хүн), хэл нь европжих (хэл нь европын хэлний нөлөөнд их орох).

европжсон хүн европ зан заншлыг дагах болсон хүн
хэл нь европжих хэл нь европын хэлний нөлөөнд их орох