ЕВРАЗИ

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст оршдог хамгийн том эх газар; Европ, Ази тивийг хамарсан газар нутаг: евразийн дэлгэрэнгүй... (Европ, Ази тивийн тэгш өндөрлөг).