ЕВАНГЕЛИЧ
/ шашин /

1. Евангелийн судрыг зохиогч: евангелич хүн (а. Евангели судрыг номлогч; б. Уул судрыг судлагч дэлгэрэнгүй...


2. Евангелийн нийгэмлэгийн гишүүн;
3. Евангелийн үзлийг баримтлагч.