ААЛЬХАН

1. Аядуу дөлгөөн зан - Аальхан зантай тэр минь айл гэрийн чимэг дээ хөө. ААЗ;


2. Аажимхан тогтуун - Бид маргааш аальхан явна. Яриа.