ДУХ II

Хутга мэсний ирийн эсрэг дээш харсан өргөн тал; мөр.

Ижил үг:

ДУХ I