ДУУРСАЛТ II

Алдар цуу, дуурсал бүхий.

Ижил үг:

ДУУРСАЛТ I