ДУУРСАМ
/ хөгжим /

Дуу хөгжимд нэг доор хэдэн аясын хамжин найрсан эгшиг, найрах эгшиг.