ДУУРСГАЛ

1. Дуурсгах үйлийн нэр;


2. Нэр цуу, алдар хүнд: дуурсгалт баатар (алдар гавьяат баатар), алдар дуурсгалыг цуурайтуулах (алдар дуурсгалыг дэлгэрэнгүй...
дуурсгалт баатар

алдар гавьяат баатар

алдар дуурсгалыг цуурайтуулах

алдар дуурсгалыг даяарт таниулах